Mijn leven in beeld en enkele woorden

The killing!

Wat hebben we genoten! Een poosje terug schaften we een DVD serie aan. Fantastisch. Woensdag hebben we de laatste 4 afleveringen in een ruk uitgekeken. Dit vond ik erover op internet. We kunnen ons erbij aansluiten!Twintig afleveringen van elk een uur, een Scandinavische  serie….. Aanschaffen dus!
Wat een schot in de  roos…!!
De gebeurtenissen vinden plaats in (letterlijk: donker) Kopenhagen enspelen zich af op twee hoofdfronten, die beide al snel samenkomen: hetonderzoek naar de moord op een jong meisje, dochter van eenverhuizersgezin en allerlei politieke intriges voorafgaand aan delokale gemeenteraadsverkiezingen en de benoeming van een nieuweburgemeester.
Als je daarbij de Nederlandse terminologie als fractie(leden), debat,coalitie, oppositie en kiezers voor ogen houdt, kunnen de Vlaamsvertaalde tegenhangers daarvan u niet in de weg zitten.

 

BB236891@The Killing

Daarbijkomen een paar grote thema’s langs: het verwerken van het verdrietvan het verlies van een kind en het (on)vermogen tussen gezinsledendaarover op hetzelfde niveau te communiceren; macht, strategie enmanipulatie inclusief de rol van de media in de politieke arena; het spanningsveld tussen politieonderzoek, het al dan niet vrij kunnengeven van onderzoeksgegevens en de rol van de media daarin en tenslottede interne samenwerking en communicatie binnen het politiecorps inclusief machtspolitiek. Dit alles levert -zo u daarvoor kiest- bijnaeen etmaal achtereen zinderende spanning op, waarbij aan het eind vanelke aflevering  haast geen gelegenheid ontstaat voor een plas-of eetpauze, omdat je gelijk door wil gaan om te weten hoe het verhaal zich verder ontwikkelt.
Het knappe van het script is dat bijna elk karakter uit de film op enig moment op logische gronden welverdacht is of verdacht wordt, terwijl je jezelf voortdurend vragenstelt over het hoe en waarom iemand zo denkt of handelt, als hij of zijfeitelijk doet.
Het is vaak de zoektocht  van de kijker naar het verhaal áchter het verhaal.
En dat boeit, niet  overdreven, de volle 20 uur lang………

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.